Eerste schooldag

Leerlingen krijgen altijd de gelegenheid om te komen wennen. De jongste kleuters mogen 5 dagdelen komen oefenen, voorafgaand aan hun 4e verjaardag. Voor andere groepen is een kennismakingsdag gebruikelijk. Een aantal weken voor de eerste schooldag worden hierover afspraken gemaakt.

Praktisch

 • Alle kinderen nemen een 10-¬≠uurtje (fruit of een boterham met wat drinken) en een gezonde lunch (boterhammen, fruit en groente, met water of melk) mee naar school. Geen snoep of andere zoetigheden!
 • Vergeet broodtrommeltjes en bekers niet te voorzien van de naam van je kind.
 • Ouders/verzorgers zetten hun kinderen op het schoolplein of op het Pieterskerkhof tussen 8:20 en 8:30 uur, en halen hen daar om 14:00 uur ook weer op.

Dagen van de week

Er worden kleuren gebruikt om de verschillende dagen aan te geven:

 • Rood: maandag
 • Blauw: dinsdag
 • Oranje: woensdag
 • Geel: donderdag
 • Groen: vrijdag
 • Wit: zaterdag en zondag

Speciaal voor de kleuters

 • Als je kind komt wennen kun je meteen een afspraak maken met de leerkracht voor een intakegesprek. Je ontvangt daarvoor een intakeformulier.
 • Na enkele weken is er een startgesprek met de groepsleerkracht waarbij de eerste indrukken en vragen besproken worden. Stuur van tevoren het intakeformulier op. Deze wordt tijdens het startgesprek besproken.
 • Als je kind jarig is, spreek dan met de leerkracht af wanneer je het wil vieren. Kinderen die jarig zijn mogen iets gezonds trakteren in de eigen groep. Ook mogen de kinderen alle klassen in de onderbouw langs om door de leerkrachten gefeliciteerd te worden. Zorg voor een voorverpakte traktatie. En houd de traktatie klein en gezond. Houd rekening met het feit dat de school niet over een vriesruimte beschikt.
 • Probeer jongens zo veel mogelijk zittend te leren plassen. Zo blijven de toiletten schoner!
Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?