Na de basisschool

Om de overgang van leerlingen van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs)-procedure ontwikkeld.

Bij ons op school geeft de leerkracht eind groep 6 de leerlingen een eerste duiding uitstroom in hun portfolio. Deze eerste duiding is drievoudig en is nadrukkelijk géén voorlopig VO advies. Het geeft slechts een eerste indicatie in welke richting leerlingen zich kunnen gaan oriënteren. Dit geeft leerlingen de gelegenheid om met hun ouders/verzorgers in groep 7 open dagen van VO scholen in december/januari te gaan bezoeken.

Deze eerste duiding is gebaseerd op de ontwikkeling en resultaten, die leerlingen hebben laten zien in groep 6.

In groep 7 ontvangen leerlingen aan het einde van het schooljaar hun eerste voorlopige advies in een adviesgesprek met de leerling en ouders/verzorgers van de leerling. Hierbij wordt behalve naar de resultaten van de (niet)methoden gebonden toetsen in groep 6 en 7, door de leerkracht gekeken naar kindkenmerken zoals motivatie, zelfstandigheid en werkhouding van de leerling. Deze criteria worden naast de resultaten op een formulier weergegeven. De leerkracht bepaalt in overleg met de bovenbouw leerkrachten, intern begeleider en directeur welk tweevoudig voorlopig advies het beste past bij de leerling.

In groep 8 krijgen de leerlingen in februari hun definitieve VO advies, in een adviesgesprek met de leerling en de ouders/verzorgers van de leerling. Deze zijn over het algemeen enkelvoudig.

Zowel het voorlopige en definitieve advies wordt door de leerkracht in overleg met de bovenbouw leerkrachten, intern begeleider en directeur bepaald op basis van de resultaten van groep 6 t/m 8, motivatie, zelfstandigheid en werkhouding. Hiervoor wordt hetzelfde formulier gebruikt als in groep 6 en 7. Zo wordt de groei van de leerling helder in kaart gebracht.

Op basis van het definitieve advies kunnen leerlingen een school kiezen en worden zij aangemeld bij de school van hun keuze. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders/verzorgers en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure.

Meer informatie over de POVO-commissie

Praktisch

Hier vindt u alle praktische informatie over de school zoals o.a. vakanties en vrije dagen, verlof regeling en het ouderportaal.
Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?