Na de basisschool (POVO)

Om de overgang van leerlingen van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs)-procedure ontwikkeld. De stedelijke afspraken en procedure zijn te vinden op: www.naarhetvo.nl

Bij ons op school gaan we op de volgende manier met de POVO-procedure om.

Groep 6 
In groep 6 zijn we nog niet concreet met het voorgezet onderwijs bezig. We kiezen bewust om in groep 6 geen advies te geven, omdat we de kinderen nog in de volle breedte willen zien en benaderen.  

Groep 7 en pré-advies 
Halverwege het schooljaar in groep 7 zal het voortgezet onderwijs ter sprake komen als de vo-scholen hun open dagen organiseren (vaak in de eerste maanden van het kalenderjaar). We adviseren kinderen en ouders dringend om in groep 7 alvast naar een aantal scholen te gaan kijken, omdat het aanbod in Utrecht en omgeving groot is.

Aan het einde van groep 7 vindt het pré-adviesgesprek plaats. Een pré-advies betekent bij ons dat we een advies geven voor een leerweg in het voortgezet onderwijs waarvan wij denken dat het kind na groep 8 het best zal passen. Het advies is vrijwel altijd meervoudig. Dit betekent dat we een gecombineerd advies van twee leerwegen geven (bijv. vmbo-kader/vmbo-tl, vmbo-tl/havo of havo/vwo).  

Totstandkoming pré-advies 
Het pré-advies voor een leerweg komt bij ons op school op de volgende manier tot stand. De leerkracht(en) van groep 7 nemen het voortouw en bereiden per kind een pré-advies voor. Daarbij nemen we observaties, producten, methodetoetsen, leerwerkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling en methodeonafhankelijke lvs-toetsen (IEP) mee. Vervolgens worden alle kinderen besproken in het bovenbouwteam (leerkrachten groep 6-7-8) met intern begeleider en directeur. Gezamenlijk komen we tot een weloverwogen, kansrijk pré-advies dat we als school geven aan het kind.  

Groep 8 en voorlopig en definitief advies 
In groep 8 krijgt uw kind in januari het voorlopig advies in het voorlopig adviesgesprek. Het 'voorlopig advies' is een wettelijk bepaalde term die is voorbehouden aan het adviesmoment in januari van groep 8. In de eerste twee weken van februari maakt groep 8 de Doorstroomtoets. Na de uitslag van de Doorstroomtoets medio maart wordt het definitief advies bepaald. Ook het voorlopig en definitief advies zijn vrijwel altijd meervoudig.

Informatie vanuit school
Aan het begin van elk schooljaar organiseren we een POVO-informatieavond. Deze avond bestaat uit twee delen. In het eerste deel gaan we in op de POVO-procedure, leggen we het voortgezet onderwijs uitgebreid uit en zullen ook praktische zaken aan bod komen. Het tweede deel van de avond is specifiek voor ouders van groep 8. In dit deel gaan we in op de aanmeldingsprocedure.

Vanaf dat uw kind in groep 6 zit bent u welkom op deze informatieavond. We zien namelijk dat deze behoefte er kan zijn bij ouders waarvan hun eerste kind de POVO-procedure gaat doorlopen. In groep 7 adviseren we u om aanwezig te zijn (zeker bij uw eerste kind en zeker dit jaar vanwege alle wijzigingen) en in groep 8 verwachten we u op deze avond. 

Onze school

Hier vindt u alle inhoudelijke informatie over de school zoals o.a. de missie/visie, het team en ons onderwijs.
Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?