Over de school

Openbare Dalton Basisschool Pieterskerkhof:

  • Gesticht in 1824
  • In 1895 als eerste 'openbare school' gevestigd aan het Pieterskerkhof nummer 10
  • In 1934 Daltonschool geworden
  • Tegenwoordig een echte binnenstadsschool met vooral leerlingen uit de directe omgeving de school

Daltononderwijs staat voor een brede vorming van het kind. De kinderen worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. De vijf kernwaarden van Dalton - vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie - vormen hierbij het uitgangspunt.

Gebouw

De hoofdingang van ons gebouw ligt aan het Pieterskerkhof, achter de Pieterskerk. De achteringang is te bereiken via het schoolplein aan de Kromme Nieuwe Gracht. Het gebouw heeft twee verdiepingen met

  • 9 groepslokalen
  • een handvaardigheidslokaal
  • een speelzaal voor kleuters
  • een bibliotheek op beide lesetages
  • een groen schoolplein

Bij het gebouw hoort een gymzaal, die in beheer is van de gemeente.

Op de begane grond en de eerste verdieping liggen de groepslokalen rond een centrale ruimte. Deze ruimten worden door leerlingen gebruikt als werkruimte. Op de 2e verdieping is ook een klaslokaal. Daarnaast is er een speelzaal voor kleuters, een handvaardigheid/technieklokaal en een bibliotheek. De teamkamer bevindt zich op de 1e verdieping.

De school heeft een veilige ligging aan het autovrije Pieterskerkhof en beschikt over een groen schoolplein aan de zijde van de Kromme Nieuwegracht.

Leerlingen

Onze school heeft zo'n 210 leerlingen verdeeld over negen homogene groepen: groep 1 tot en met 8 en een startgroep na de kerstvakantie.

De groepsgrootte ligt over het algemeen rond de 25-30 leerlingen. Vanwege onze ligging in de binnenstad hebben we regelmatig te maken met verhuizingen van leerlingen en hun ouders. Hierdoor zijn de groepen in de onderbouw voller dan in de bovenbouw.

Voor de groepsbezetting in de onderbouw houden we een maximum aan van 35 leerlingen, in de midden- en bovenbouw een streefmaximum van 30 leerlingen. Indien noodzakelijk werken we met combinatiegroepen in de midden- of bovenbouw.

Scholen op de kaart ODBS Pieterskerkhof

Bijlagen

Onze school

Hier vindt u alle inhoudelijke informatie over de school zoals o.a. de missie/visie, het team en ons onderwijs.
Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?