Kinderraad

De kinderraad bestaat uit 2 leerlingen van elke groep 4 t/m 8. Deze leerlingen zorgen, naast de uitwisseling van informatie met hun eigen groep, ook voor informatie uitwisseling met de groepen 1 t/m 3. De KR buigt zich over diverse schoolzaken. Vooral de onderwerpen die hen direct betreffen en waar ze invloed op kunnen uitoefenen worden besproken. De KR neemt een actieve houding bij het verbeteren van de gang van zaken op school en het organiseren van activiteiten, zoals o.a. het zomerfeest, het kerstfeest.

Wie zitten in de KR?

Tot eind september 2021 zitten de volgende leerlingen nog in de KR:

  • Groep 5: Ninthe de Groot en Teun van Workum
  • Groep 6: Cato Geels en Simon Hazewinkel
  • Groep 7: Cas van Gelder en Danne Werkman
  • Groep 8: Sebastiaan Bijlert en Robin Venekamp

Vergaderingen

De Kinderraad vergadert iedere twee weken met Nathalie van Heel (leerkracht groep 7).

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?