Ouderraad

De Ouderraad (OR) is een groep mensen die schoolactiviteiten organiseert, coördineert en (mede)uitvoert in samenwerking met het team. Daarnaast kan de ouderraad als klankbord van de oudergeleding van de MR fungeren. Alle ouders/verzorgers zijn welkom om aan te sluiten bij de OR. De ouderraad streeft naar een samenstelling van ouders/verzorgers waarbij alle groepen vertegenwoordigd zijn.

Er zijn zes OR vergaderingen per jaar. Bij de OR vergadering is altijd een lid van het schoolteam aanwezig. Hierdoor is er een schakel tussen ouderraad en schoolteam.

Activiteiten OR

In de ouderraad wordt met werkgroepen gewerkt, die in samenwerking met het schoolteam de verschillende activiteiten organiseren:

 • Sinterklaasfeest
 • Sportdag
 • Kerstfeest
 • Vossenjacht
 • Schoolreis
 • Zomerfeest

Overige groepen waarin ouders/verzorgers actief zijn:

 • Kerstmusical
 • Schoolplein
 • Bibliotheek
 • Luizenouders

Voor de meeste activiteiten is extra ouderhulp en -begeleiding nodig. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding bij uitstapjes of taken tijdens een schoolfeest. Hiervoor worden ouders/verzorgers via de klassenmail of via digitale inschrijflijsten gevraagd om te helpen.

Als er bijzondere activiteiten zijn in de klas dan neemt de leerkracht contact op met de klassenouder. Deze ouder organiseert, samen met de leerkracht, de activiteit.

Wie zitten in de OR?

De OR bestaat momenteel uit 5 ouders:

 • Kim Bouwens (groep 5)
 • Elles van den Berg (groep 5)
 • Suus Kwaaitaal (groep 7)
 • Jolet van Erkel (groep 8)
 • Roel de Waal (groep 1/2a)
 • Peter Jelsma (ouder groep 1/2C en 5)

Aanspreekpunt vanuit het team: Annette van Toledo (leerkracht groep 1/2c)

Penningmeester Harm van Zalk (groep 1/2a), [email protected]

Vergaderdata (dinsdagen van 20.00 - 21.30 uur)

 • 7 september 2022
 • 12 oktober 2022
 • 2 november 2022
 • 1 februari 2023
 • 22 maart 2023
 • 31 mei 2023
 • 21 juni 2023

Contact

De OR is te bereiken via [email protected]

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?