Ouderraad

KOM OOK BIJ DE OUDERRAAD EN MELD JE AAN VIA [email protected]!

Ouderraad (OR)

De OR is een groep ouders die activiteiten organiseert in samenwerking met het team. Daarnaast kan de OR fungeren als klankbord voor alle ouders/verzorgers van de kinderen van onze school. Alle ouders/verzorgers zijn welkom om zich aan te sluiten bij de OR of eerst vrijblijvend een vergadering bij te wonen. De OR streeft naar een samenstelling van ouders/verzorgers waarbij alle groepen vertegenwoordigd zijn. Er zijn vijf OR-vergaderingen per jaar. Bij de OR-vergadering is altijd een lid van het schoolteam aanwezig die als schakel fungeert tussen OR en schoolteam.

Activiteiten OR
De OR werkt met commissies die in samenwerking met andere ouders/verzorgers en het schoolteam de verschillende activiteiten organiseren:

 • Sinterklaasfeest
 • Kerstfeest
 • Vossenjacht
 • Sportdag
 • Zomerfeest

NB. Buiten de OR om zijn er ook andere commissies/ werkgroepen actief waarin ouders/verzorgers zitten, nl.:

 • Kerstmusical
 • Schoolplein
 • Bibliotheek

Heb je interesse om je daarvoor in te zetten of wil je hier mee over weten, neem dan contact op met: [email protected]

Ouderhulp gevraagd
Mocht de OR niet iets voor je zijn, dan kunnen we je hulp nog steeds gebruiken. Voor de meeste activiteiten is nl. extra ouderhulp nodig. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding bij de vossenjacht of taken tijdens het zomerfeest. Hiervoor worden ouders/verzorgers via Parro of de klassenapp gevraagd om te helpen.

Als er bijzondere activiteiten zijn in de klas dan neemt de leerkracht contact op met de klassenouder om te helpen bij de organisatie.

Ouderbijdrage
Om de OR-activiteiten mogelijk te maken, int de OR in januari een vrijwillige ouderbijdrage. Informatie hierover volgt t.z.t. via Parro.

Wie zitten er in de OR?
De OR bestaat momenteel uit 7 ouders/ verzorgers:

 • Elles van den Berg, voorzitter (moeder van Teisje, groep 6)
 • Harm van Zalk, penningmeester (vader van Claire, groep 3)
 • Suus Kwaaitaal (moeder van Niek, groep 8)
 • Peter Jelsma (vader van Ebel, groep 3 en Pelle, groep 6)
 • Roel de Waal (vader van Amy, groep 3)
 • Alejandro Martinez (vader van Maxi, groep 1/2C en Diego, groep 4)
 • Yuliya Khan (moeder van Timur, groep 1/2C)

Aanspreekpunt vanuit het team is Annette van Toledo (leerkracht groep 1/2c)

Vergaderdata OR (woensdagen van 20.00 - 21.30 uur)

 • 6 september 2023
 • 25 oktober 2023
 • 31 januari 2024
 • 27 maart 2024
 • 22 mei 2024

Contact
De OR is te bereiken via [email protected]. Als je een keer mee wilt kijken bij een OR-vergadering, kun je je ook via dit mailadres aanmelden. De penningmeester is bereikbaar via [email protected].

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?