Stichting Twijnfonds

DOELSTELLING
Ieder jaar wordt aan de ouders c.q. verzorgers gevraagd Stichting Twijnfonds financieel te steunen. Het Twijnfonds heeft tot doel een extra bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs van de school te leveren. Hierdoor worden bijzondere projecten en activiteiten mogelijk waarvoor het schoolbudget geen ruimte biedt.

Projecten en activiteiten die het Twijnfonds ondersteunt hebben direct verband met en maken onderdeel uit van het onderwijsaanbod en zijn cultureel of maatschappelijk relevant. Voorbeelden zijn een bezoek aan de Tweede Kamer, een kookproject of bijzondere kunstprojecten waarbij een docent van buiten wordt ingehuurd.

De directie kan samen met ouders en/of een leerkracht bij het Twijnfonds een subsidieaanvraag indienen voor een project of activiteit. Het initiatief kan ook van een leerling komen maar dan moeten de leerkracht en de directie het daarmee wel eens zijn. Het aanvraagformulier vindt u hier. Achteraf wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de door het Twijnfonds verstrekte subsidie. Op een aanvraag zijn de algemene subsidievoorwaarden van het Twijnfonds van toepassing. Onderaan deze pagina kunt u alle relevante stukken inzien en downloaden.

FAQ

U vindt veelgestelde vragen met antwoorden onderaan deze pagina, in de bijlage Twijnfonds FAQ.

STICHTING EN BESTUUR
Het Twijnfonds is een stichting die onder toezicht staat van een accountant. Op dit moment vormen de volgende personen het bestuur van Stichting Twijnfonds.

Raymond Eertink (voorzitter, ouder groep 3)
Hanneke Matthijssen (bestuurslid, ouder groep 3)
Lise de Jonge (bestuurslid, ouder groep 4)
Simone de Noij (penningmeester, ouder groep 3 en 7)
Nienke van Breugel (secretaris, extern)

DOCUMENTEN
We hebben de verschillende documenten over het Twijnfonds bij elkaar gezet. Gebruik onderstaande knop om naar het overzicht van de documenten te gaan.

DONATIES
Als u het Twijnfonds wilt ondersteunen door een bijdrage te geven dan kan dat via deze link.

Bekijk documenten

Bijlagen

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?