Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft advies. De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. De directeur zit gedeeltelijk bij de overlegvergaderingen. De MR vergadert elke 6-7 weken.

Via de MR kunnen belanghebbenden meepraten over beslissingen die hen aangaan. De MR probeert een sfeer van openheid te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn van wat er speelt en daarop kunnen reageren.

De MR werkt volgens een reglement dat is opgesteld door de SPO en is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap. De leden van de MR worden via (openbare) verkiezingen gekozen.

Wie zitten in de MR?

 • Olga van Riel - moeder van Karim (groep 6) en Tarik (groep 5)
 • Diederik de Groot - vader van Niek (groep 8)
 • Brigitte Gerris - leerkracht groep 4
 • Sophie Karayavuz - leerkracht groep 3

Open vergaderingen

De vergaderingen van de MR kunnen door elke ouder worden bijgewoond. Je kunt je daarvoor aanmelden op [email protected]. De data van de vergaderingen dit schooljaar:

 • 1 september 2023 17:00
 • 18 sepember 2023 17:00
 • 30 oktober 2023 17:00
 • 11 decembver 2023 17:00
 • 11 maart 2024 17:00
 • 14 mei 2024 17:00
 • 24 juni 2024 17:00

Gemeenschappelijke MR

Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin de medezeggenschapsraden van alle scholen die bij SPO Utrecht aangesloten zijn, met elkaar vergaderen.

Contact

Voor vragen en opmerkingen over beleidszaken op ODBS Pieterskerkhof kun je mailen naar: [email protected]. Je kunt ook altijd een van de MR-leden aanspreken op het schoolplein.

Bekijk de notulen, besluiten en agenda's

Bijlagen

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?