Buitenschoolse opvang (BSO)

Bij ons op school worden kinderen opgehaald voor naschoolse opvang door verschillende aanbieders:

Wij ontvangen van de BSO-instelling een overzichtslijst van de leerlingen die per groep gehaald worden. Ouders/verzorgers geven op het noodformulier aan op welke dagen hun kinderen naar de BSO gaan.

Structurele wijzigingen in de lijst worden door ouders/verzorgers aan de BSO-instelling doorgegeven. De BSO zorgt voor een nieuwe lijst voor de school. Als ouders/verzorgers incidenteel afwijken van de lijst dan informeren ze de groepsleerkracht en de BSO.

Naschoolse activiteiten op school

Na schooltijd worden er in de school allerlei activiteiten voor kinderen aangeboden, op het gebied van kunst en cultuur, wetenschap en techniek en andere vaardigheden. Deze activiteiten worden door ouders en andere deskundigen georganiseerd, bijvoorbeeld:

  • Kunstklas
  • Typecursus
  • Muzieklessen
  • Engelse les

Praktisch

Hier vindt u alle praktische informatie over de school zoals o.a. vakanties en vrije dagen, verlof regeling en het ouderportaal.
Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?