Luizen

Ongeveer eens in de acht weken (in de eerste week na de zomervakantie en in de week voor iedere schoolvakantie) worden alle leerlingen gecontroleerd op luizen. Dit gebeurt per groep door onze luizenouders. Als er levende luizen of neten (luizeneitjes op minder dan 1 cm van de hoofdhuid) worden gevonden worden de ouders/verzorgers geïnformeerd middels een e-mail met instructies. De ouders van de andere kinderen in de klas worden ook op de hoogte gebracht, met het advies thuis nog eens goed te controleren. Niet alle luizen worden tijdens de controle ontdekt! Na twee weken worden alleen de besmette kinderen opnieuw gecontroleerd.

Om uitbraken te voorkomen is het belangrijk om regelmatig bij het hele gezin na te gaan of er iemand luizen heeft door het haar met een fijntandige (liefst metalen) luizenkam te kammen (bijv. 1x per week) boven een stuk wit papier. Voordat een ander de luizenkam gebruikt moet deze eerst worden schoongemaakt met alcohol (70%).

Behandeling

Om luizen te bestrijden wordt aanbevolen om gedurende 14 dagen dagelijks het haar te kammen met een luizenkam, bij voorkeur in combinatie met een antiluizenmiddel op basis van dimeticon (bijv. Nyda - dit middel is voor iedereen van het Pieterskerkhof met 10% korting te koop bij drogisterij Woortman op Neude 3). Het wassen van beddengoed en knuffels etc. is niet nodig.

Voor een succesvolle behandeling zijn de volgende regels belangrijk:

  • Controleer en behandel zo nodig het hele gezin!
  • Waarschuw bij een besmetting ook de ouders van de kinderen met wie je kind onlangs heeft gespeeld (maar ook bijv. de sportvereniging) om verdere verspreiding te voorkomen.
  • Herhaal de behandeling met antiluizenmiddel na 8-9 dagen

Zie voor meer informatie ons onderstaande Luizenprotocol.

Bijlagen

Praktisch

Hier vindt u alle praktische informatie over de school zoals o.a. vakanties en vrije dagen, verlof regeling en het ouderportaal.
Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?