Ouderportaal Parnassys

Wij gebruiken het Ouderportaal van Parnassys, zodat ouders/verzorgers op elk gewenst moment de vorderingen van hun kinderen kunnen bekijken. Alle toetsresultaten worden door onze leerkrachten in Parnassys vastgelegd.

Daarnaast rapporteren de leerkrachten twee maal per jaar over de sociaal-emotionele ontwikkeling en de Daltonvaardigheden. Dit rapport wordt opgenomen in het portfolio van de leerling.

Praktisch

Hier vindt u alle praktische informatie over de school zoals o.a. vakanties en vrije dagen, verlof regeling en het ouderportaal.
Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?