Verzuim en verlof

Kinderen hebben volgens de Leerplichtwet recht op onderwijs. Als een kind vier jaar is, dan mag het naar school. Vanaf het vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het naleven van de leerplicht.

Op school houden wij bij of leerlingen er zijn. Bij ongeoorloofd schoolverzuim zijn wij verplicht dit aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Utrecht door te geven.

Ziek of te laat

Als je kind ziek of te laat is, geef dit dan zo snel mogelijk door aan school. Ziek melden kan 's ochtends tussen 8.00 uur en 8.30 uur. Als je kind een gedeelte van de dag afwezig is of met een bepaalde activiteit niet mee kan doen (bijvoorbeeld sport, vanwege een blessure), informeer dan tijdig de groepsleerkracht.

Ziek- of gedeeltelijk afmelden kan persoonlijk via de Parro ouderapp.

Verlof buiten de vakanties

Kinderen zijn vrij tijdens schoolvakanties, nationale feestdagen en andere (door de school bepaalde) vrije (mid)dagen. Verlof buiten de schoolvakanties wordt slechts bij hoge uitzondering verleend. Je kunt alleen verlof aanvragen voor bijzondere omstandigheden, zoals een huwelijk of begrafenis. Verlof voor extra korte vakanties of familiebezoek is wettelijk niet mogelijk.

Als je extra verlof wilt aanvragen, neem dan ruim van tevoren contact op met de directeur van de school ([email protected]). De directeur kan je dan vertellen wat er mogelijk is en hoe verlof aangevraagd kan worden. Op school is de volledige regeling van de leerplichtambtenaar van de gemeente Utrecht aanwezig.

Verlof voor kinderen met bijzondere talenten

Leerlingen met speciale talenten op gebied van kunst, cultuur en sport hebben in principe geen recht op extra verlof. Talentbegeleiding moet zoveel mogelijk na schooltijd worden gepland. Mocht dit ondanks alle inspanningen niet mogelijk zijn, dan kun je contact opnemen met de directeur. Hierbij wordt het beleid gehanteerd van de leerplichtambtenaar van de gemeente Utrecht.

Praktisch

Hier vindt u alle praktische informatie over de school zoals o.a. vakanties en vrije dagen, verlof regeling en het ouderportaal.
Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?